Đang cập nhật!

Đang cập nhật!

Bảng xếp hạng Cao Thủ Nhất Kiếm

Thập Đại Cao Thủ

boyflowerLC.235660
DungLC.234530
lyLC.226342
ForULC.224474
HoaHoaTienTuLC.222303
ABCDEFLC.215959
VietJAVLC.211679
MgLC.211471
KjtoLC.209562
SUKEMLC.207469

Thập Đại Phú Gia

dongn...1,350,000
leele...1,110,000
cutun...750,000
trinh...700,000
vjnag...450,000
khanh...420,000
daoho...420,000
TieuP...300,000
ldat1...270,000
lykuk...150,000

Đăng nhập nhanh


Copyright © 2014 by Truyền Kỳ Game Group.
Tài trợ độc quyền bởi CÔNG TY TNHH NDOT